محصولات تخفیف یکشنبه بازار سیف کالا

                                   نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید .


عکس بگیر و در قرعه کشی سیف کالا شرکت و جایزه ببر

جوایز :

نفر اول : مبلغ  100 هزار تومان     

نفر دوم : مبلغ 75 هزار تومان

نفر سوم : مبلغ  50 هزار تومان

این جوایز بصورت کارتهای تخفیف جهت خرید از فروشگاه در اختیار برندگان قرار خواهد گرفت .