سه پایه نگهدارنده موبایل مدل یانتینگ

14,000 تومان

محصول جدید

1397-11-18

کاربرد 3 پایه موبایل هم به عنوان نگهدارنده موبایل و هم به عنوان نگهدارنده مونوپاد به صورت افقی بر روی زمین می باشد .

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

برچسب ها