پرتا فیلتر اسپرسوساز نوا و بارنی

67,000 تومان

محصول جدید

1397-11-30

پورتافیلتر اسپرسوساز نوا و بارنی

پورتا فیلتر اسپرسوساز نوا متناسب استفاده در قهوه سازهای نوا 140 ، نوا 148 و نوا 149 است. این پورتا فیلترها کیفیتی دقیقا مشابه با پورتا فیلتر اصلی دستگاه دارد .

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

برچسب ها